Crowley Media

Czytasz

Zespół

GEORGE D. CROWLEY, JR.

Założyciel i CEO The Crowley Group jest znanym amerykańskim przedsiębiorcą z 30 letnim doświadczeniem. W trakcie swojej kariery był zaangażowany w rozwój ponad 35 przedsięwzięć na całym świecie, pozyskując na ich rozwój 4,5 mld USD. W Polsce był założycielem oraz głównym akcjonariuszem jednej z czołowych firm telekomunikacyjnych Crowley Data Poland, która w 2011 r. została sprzedana firmie Netia.
George jest z zawodu adwokatem. Ukończył studia w Georgetown University i Georgetown University Law Center w Waszyngtonie. Jest też członkiem rady regenckiej Georgetown University.

JAROSŁAW ROSZKOWSKI

Prezes zarządu Crowley Media. Posiada wybitne doświadczenie menadżerskie, szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i kapitałowych. Od lat zaangażowany w rynek IT i nowych technologii. Do 2011 r. kierował Crowley Data Poland, ogólnopolskim operatorem sieci bezprzewodowej transmisji danych.
Od 2005 Prezes Zarządu CIDG, grupy kapitałowej reprezentującej działalność George D. Crowleya w Polsce.
Jarosław to absolwent Politechniki Warszawskiej, posiada certyfikat w specjalności Zarządzania Kryzysowego (Crisis Management) oraz europejski certyfikat Rheinisch-Westfalischer TUV (Essen) w zakresie Zarządzania Jakością (Quality Manager).