Crowley Media

Czytasz

Branded and Corporate Content

Co rozumiemy poprzez ww. pojęcia.

  • Branded Content jako materiał video wyprodukowany na zamówienie i w celu komunikacyjnym lub reklamowym
  • Corporate Content jako materiał video przygotowany ściśle do spełnienia celów korporacyjnych danej firmy. Może zostać użyty jako element komunikacji wewnętrznej bądź też budowania wizerunku wśród interesariuszy

Video stało się jednym z kluczowych narzędzi budowania wizerunku oraz reputacji firm. Jest atrakcyjne, przyciąga uwagę i dzięki połączeniu ruchomego obrazu
z audio pozwala przekazać więcej niż najlepsze teksty czy obrazy.
Crowley Media jest cennym partnerem przy planowaniu, produkcji oraz egzekucji kampanii Branded i Corporate Content. Posiadamy efektywny miks kompetencji zarówno technologicznych, biznesowych oraz marketingowych. Potrafimy przygotować koncepcje
i skutecznie wdrożyć odpowiednie rozwiązania wymagane do przeprowadzenia danej akcji.

Co przemawia za naszą ofertą.
Posiadamy własne studia produkcyjne. Mamy dostęp do tanich ale profesjonalnych
i gotowych do komercyjnego zastosowania treści video, które znacznie obniżają koszty wytworzenia. Mamy narzędzie UGC Content Manager, który efektywnie buduje zasięg potencjalnej kampanii jak i nawiązuje interakcje z rzeszami pasjonatów video. Osób, które mogą też zasilić naszą kampanie treściami UGC wchodząc w dialog z marką, produktem lub naszą akcją. UGC dla biznesu i portali pozwala za to na budowę platformy komunikacji i zarządzania relacjami z interesariuszami w każdym środowisku biznesowym.

Branded Content i video jako najefektywniejsze taktyczne narzędzie w kampaniach.