Crowley Media

Czytasz

Aktualności

Blogi vs social media

Wpisy na blogi są znacznie częściej zamieszczane w ciągu tygodnia roboczego podczas gdy gross wpisów na social media ma swój szczyt w trakcie weekendów.

Wynika to z tego, że część blogów pomaga nam w codziennej pracy a kanały social media służą raczej do reklasowania się i częściej odwiedzane są w weekendy gdy mamy czas wolny.

Źródło: http://www.emarketer.com/Article/Brand-Blogs-Highest-ROI-Weekend-Posts/1010830?ecid=SOC1000