Crowley Media

Czytasz

Aktualności

Video content na topie przez kolejne lata

Reklama video online według prognoz jest i będzie najszybciej rozwijającą się w ciągu najbliższych paru lat. W 2012 r. nakłady na nią zwiększyły się o 238%, a w 2013 r. o 134,6%. Wzrost budżetów na video będzie dotyczyć zarówno w kategorii mobile jak i desktop.

Źródło: http://www.emarketer.com/Article/Desktop-Search-Decline-14-Billion-Google-Users-Shift-Mobile/1010668