Crowley Media

Czytasz

Aktualności

Mobile w natarciu

Według raportu Bendicta Evansa z Enders Analysis, technologie mobilne  zdystansowały tradycyjne PC. Tylko w 2012 r. przy sprzedaży rzędu 350 mln tradycyjnych komputerów, mobile (tablety i komórki) osiągnęły gigantyczny 1,7 mld sprzedaży. Pecety miały 1,6 mld użytkowników zaś 3,2 mld mobile.

Wzrost liczby urządzeń mobilnych ma istotny wpływ na wzrost znaczenia rynku content, gdyż to właśnie poprzez nie najczęściej korzystamy z Internetu.

Źródło: Businessinsider.com

http://www.businessinsider.com/how-mobile-is-eating-the-world-2013-11?op=1