Crowley Media

Czytasz

Aktualności

Postępująca migracja budżetów do internetu i video online

PwC szacuje, że skumulowany roczny wzrost wydatków na reklamę w Internecie w Polsce (CAGR) prognozowany do roku 2016 wyniesie 17%, kiedy to rynek reklamy online osiągnie wartość 1,428 mld USD. Według prognoz PwC rynek reklamy internetowej w 2016 roku pod względem wielkości nieznacznie wyprzedzi rynek reklamy telewizyjnej w Polsce. Najszybciej rozwijającym segmentem rynku online są reklamy video.

Źródło: Raport PwC Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016